O projekte

Mesto Stará Ľubovňa má mimoriadne zaujímavú históriu. Určuje ju poloha tesne na Slovensko – poľskom pohraničí a skutočnosť, že takmer očas štyroch storočí bol Ľubovniansky hrad administratívnym centrom 16 miest a mnohých dedín, ktoré uhorský  kráľ Žigmund dal v roku 1412 do zálohy Poľským kráľom.

Mesto Stará Ľubovňa vzniklo na križovatke viacerých významných ciest (Kežmarok - Bardejov, spišský hrad – Starý Sacz, údolie riek Poprad a Dunajec), a tak sa rozvíjalo ako trhové mesto. Aj keď prvá písomná zmienka o meste Stará Ľubovňa pochádza z roku 1292, predpokladáme, že počiatky mesta siahajú do začiatku 13. Storočia. Dejiny mesta výrazne ovplyvnila existencia hradu, ktorý bol nad mestom postavený okolo roku 1307. Vďaka privilégiam získaným roku 1364 od uhorského kráľa Ľudovíta I. Veľkého sa mesto stalo slobodným kráľovským mestom, vymanilo sa z moci hradu a získalo aj trhové práva. Aj to ovplyvnilo stavebný vývoj mesta v nasledujúcom období.

Do roku 1960 a od roku 1968 je sídlom okresu. Vybudoval sa tu priemysel (skrutkáreň, Vzorodev, tehelňa, mliekáreň, Tatranský podnik MH) a nové obytné štvrte.

Aj v 21 storočí vznikne v blízkosti centra mesta Stará Ľubovňa nová obytná zóna „Šibeničná hora.“  Svoju jedinečnosť prináša nielen v priorite mať svoje vlastné zázemie a bývanie na slnečných, rozľahlých pozemkoch, ale aj krásny pohľad na celú Starú Ľubovňu, ako aj na rozmanitú krásu Ľubovnianského hradu a Tatier. 

Šibeničná hora Vám ponúka 193 pozemkov o výmere od 593 m2 do 1865 m2 a plná občianská vybavenosť. Pri voľbe územia sme vychádzali z požiadaviek súčasného človeka – mať nablízku mesto s jeho vybavenosťou a pracovnými možnosťami. Znakmi tohto projektu sú dostupnosť, nezávislosť a pokrokovosť. Šibeničná hora je projekt pre všetkých, ktorí myslia dopredu na svoj komfort, na budúcnosť svojich detí, ako aj na strávenie pekných chvíľ v dôchodkovom veku.  

Termíny začatia a dokončenia inžinierských sieti a prístupovej cesty

1. etapa

Stavba Dátum začatia Dátum ukončenia
Inžinierské siete máj 2017 december 2018
Prístupové cesty máj 2017 december 2018

2. etapa

Stavba Dátum začatia Dátum ukončenia
Inžinierské siete máj 2017 december 2018
Prístupové cesty máj 2017 december 2018

Predpredaj

1. etapa

V prvej etape bude prebiehať predaj 93 pozemkov s označením od A01 po A93

2. etapa

V druhej etape bude prebiehať predaj 100 pozemkov s označením od B01 po B100

Vyberte si pozemok

phone

Pre správne zobrazenie mapy pozemkov si otočte mobilné zariadenie na šírku.

Voľný
Rezervovaný
Predaný

Šibeničná hora - A48 - 686m2 Šibeničná hora - A45 - 688m2 Šibeničná hora - A44 - 700m2 Šibeničná hora - A26 - 700m2 Šibeničná hora - A49 - 702m2 Šibeničná hora - A37 - 800m2 Šibeničná hora - A38 - 845m2 Šibeničná hora - A39 - 907m2 Šibeničná hora - A35 - 812m2 Šibeničná hora - A36 - 1222m2 Šibeničná hora - A18 - 741m2 Šibeničná hora - A29 - 707m2 Šibeničná hora - A16 - 841m2 Šibeničná hora - A17 - 1054m2 Šibeničná hora - A72 - 1438m2 Šibeničná hora - A73 - 908m2 Šibeničná hora - A74 - 809m2 Šibeničná hora - A75 - 718m2 Šibeničná hora - A76 - 618m2 Šibeničná hora - A77 - 902m2 Šibeničná hora - A78 - 1297m2 Šibeničná hora - A01 - 823m2 Šibeničná hora - A03 - 838m2 Šibeničná hora - A05 - 708m2 Šibeničná hora - A86 - 661m2 Šibeničná hora - A02 - 991m2 Šibeničná hora - A88 - 617m2 Šibeničná hora - A90 - 629m2 Šibeničná hora - A60 - 1013m2 Šibeničná hora - A87 - 862m2 Šibeničná hora - A23 - 789m2 Šibeničná hora - A22 - 1042m2 Šibeničná hora - A61 - 958m2 Šibeničná hora - A84 - 1007m2 Šibeničná hora - A24 - 674m2 Šibeničná hora - B78 - 728m2 Šibeničná hora - A85 - 831m2 Šibeničná hora - B96 - 688m2 Šibeničná hora - B86 - 627m2 Šibeničná hora - B79 - 631m2 Šibeničná hora - B94 - 661m2 Šibeničná hora - B97 - 630m2 Šibeničná hora - B88 - 648m2 Šibeničná hora - B87 - 838m2 Šibeničná hora - B100 - 645m2 Šibeničná hora - A93 - 1274m2 Šibeničná hora - B90 - 645m2 Šibeničná hora - B36 - 461m2 Šibeničná hora - B59 - 1058m2 Šibeničná hora - B57 - 636m2 Šibeničná hora - B58 - 539m2 Šibeničná hora - B44 - 646m2 Šibeničná hora - B46 - 651m2 Šibeničná hora - B14 - 632m2 Šibeničná hora - B49 - 639m2 Šibeničná hora - B47 - 630m2 Šibeničná hora - B35 - 660m2 Šibeničná hora - B26 - 676m2 Šibeničná hora - B25 - 647m2 Šibeničná hora - B23 - 670m2 Šibeničná hora - B01 - 680m2 Šibeničná hora - B24 - 633m2 Šibeničná hora - A28 - 706m2 Šibeničná hora - A27 - 706m2 Šibeničná hora - B92 - 663m2 Šibeničná hora - A47 - 780m2 Šibeničná hora - A41 - 781m2 Šibeničná hora - A46 - 780m2 Šibeničná hora - A31 - 819m2 Šibeničná hora - A32 - 819m2 Šibeničná hora - A33 - 722m2 Šibeničná hora - A40 - 687m2 Šibeničná hora - A34 - 921m2 Šibeničná hora - A30 - 816m2 Šibeničná hora - A15 - 642m2 Šibeničná hora - A14 - 642m2 Šibeničná hora - A10 - 631m2 Šibeničná hora - A11 - 642m2 Šibeničná hora - A12 - 642m2 Šibeničná hora - A13 - 641m2 Šibeničná hora - A89 - 626m2 Šibeničná hora - A04 - 1001m2 Šibeničná hora - A06 - 645m2 Šibeničná hora - A07 - 642m2 Šibeničná hora - A08 - 643m2 Šibeničná hora - A09 - 642m2 Šibeničná hora - A53 - 725m2 Šibeničná hora - A52 - 724m2 Šibeničná hora - A51 - 724m2 Šibeničná hora - A50 - 724m2 Šibeničná hora - A91 - 700m2 Šibeničná hora - A58 - 669m2 Šibeničná hora - A57 - 724m2 Šibeničná hora - A56 - 724m2 Šibeničná hora - A54 - 724m2 Šibeničná hora - A55 - 724m2 Šibeničná hora - A62 - 964m2 Šibeničná hora - A59 - 863m2 Šibeničná hora - A66 - 727m2 Šibeničná hora - A65 - 727m2 Šibeničná hora - A64 - 728m2 Šibeničná hora - A63 - 672m2 Šibeničná hora - A68 - 727m2 Šibeničná hora - A67 - 727m2 Šibeničná hora - A69 - 728m2 Šibeničná hora - A70 - 726m2 Šibeničná hora - A71 - 727m2 Šibeničná hora - A92 - 726m2 Šibeničná hora - A20 - 802m2 Šibeničná hora - A21 - 1087m2 Šibeničná hora - A25 - 1718m2 Šibeničná hora - A79 - 1444m2 Šibeničná hora - A80 - 1320m2 Šibeničná hora - A81 - 1342m2 Šibeničná hora - A82 - 1276m2 Šibeničná hora - A83 - 1016m2 Šibeničná hora - B50 - 1085m2 Šibeničná hora - B81 - 1415m2 Šibeničná hora - B80 - 635m2 Šibeničná hora - B84 - 605m2 Šibeničná hora - B83 - 628m2 Šibeničná hora - B82 - 644m2 Šibeničná hora - B89 - 670m2 Šibeničná hora - B99 - 635m2 Šibeničná hora - B95 - 630m2 Šibeničná hora - B98 - 582m2 Šibeničná hora - B85 - 583m2 Šibeničná hora - B62 - 726m2 Šibeničná hora - B63 - 726m2 Šibeničná hora - B64 - 735m2 Šibeničná hora - B93 - 664m2 Šibeničná hora - B91 - 677m2 Šibeničná hora - B67 - 727m2 Šibeničná hora - B68 - 727m2 Šibeničná hora - B69 - 715m2 Šibeničná hora - B60 - 683m2 Šibeničná hora - B61 - 726m2 Šibeničná hora - B66 - 626m2 Šibeničná hora - B65 - 1001m2 Šibeničná hora - B43 - 666m2 Šibeničná hora - B42 - 666m2 Šibeničná hora - B41 - 666m2 Šibeničná hora - B40 - 666m2 Šibeničná hora - B39 - 666m2 Šibeničná hora - B38 - 667m2 Šibeničná hora - B37 - 666m2 Šibeničná hora - B56 - 665m2 Šibeničná hora - B51 - 666m2 Šibeničná hora - B52 - 666m2 Šibeničná hora - B53 - 666m2 Šibeničná hora - B54 - 666m2 Šibeničná hora - B55 - 665m2 Šibeničná hora - B19 - 593m2 Šibeničná hora - B20 - 594m2 Šibeničná hora - B21 - 655m2 Šibeničná hora - B22 - 660m2 Šibeničná hora - B48 - 630m2 Šibeničná hora - B45 - 660m2 Šibeničná hora - B18 - 590m2 Šibeničná hora - B17 - 589m2 Šibeničná hora - B16 - 588m2 Šibeničná hora - B15 - 589m2 Šibeničná hora - B34 - 621m2 Šibeničná hora - B31 - 620m2 Šibeničná hora - B32 - 622m2 Šibeničná hora - B33 - 621m2 Šibeničná hora - B29 - 626m2 Šibeničná hora - B30 - 618m2 Šibeničná hora - B05 - 572m2 Šibeničná hora - B04 - 568m2 Šibeničná hora - B03 - 570m2 Šibeničná hora - B28 - 673m2 Šibeničná hora - B27 - 673m2 Šibeničná hora - B02 - 574m2 Šibeničná hora - B13 - 593m2 Šibeničná hora - B12 - 581m2 Šibeničná hora - B11 - 580m2 Šibeničná hora - B10 - 577m2 Šibeničná hora - B09 - 575m2 Šibeničná hora - B08 - 575m2 Šibeničná hora - B07 - 575m2 Šibeničná hora - B06 - 574m2 Šibeničná hora - A43 - 700m2 Šibeničná hora - A42 - 687m2 Šibeničná hora - Z19 - 837m2

Informácie pre kupujúcich

Vytýčenie hraníc pozemkov V CENE POZEMKU

Pri kúpe pozemku a jeho preberaní, investor cez hlavného geodeta stavby bezplatne zabezpečuje:

Financovanie

Pri rezervácii pozemku sa skladá záloha  a po zrealizovaní  inžinierskych sietí a prístupovej komunikácie v obytnej zóne „Šibeničná hora“ sa doplatí zvyšná časť.  Pozemok môžete splatiť  z vlastných zdrojov alebo pomocou hypotéky. S vybavovaním hypotéky Vám rád pomôže finančný poradca:

Ing. Martin Štellmach t.č. 0902 364 090.

Fotogaléria

Kontaktujte nás

Predajca:
BENARD GROUP, s.r.o.
Nám. sv. Mikuláša 26
06401 Stará Ľubovňa

+421 905 111 158 - Rastislav Troščák

Hlavný geodet stavby:
+421 903 640 538 - Ing. Martin Saloň
salon@geodet.top
www.georealing.sk

Hypotekárny špecialista
+421 902 364 090 - Ing. Martin Štellmach

E-mail:
info@sibenicnahora.sk

Sociálne siete:
Sledujte nás na Facebooku

© 2023 benard.sk | Všetky práva vyhradené.