O projekte

Mesto Stará Ľubovňa má mimoriadne zaujímavú históriu. Určuje ju poloha tesne na Slovensko – poľskom pohraničí a skutočnosť, že takmer očas štyroch storočí bol Ľubovniansky hrad administratívnym centrom 16 miest a mnohých dedín, ktoré uhorský  kráľ Žigmund dal v roku 1412 do zálohy Poľským kráľom.

Mesto Stará Ľubovňa vzniklo na križovatke viacerých významných ciest (Kežmarok - Bardejov, spišský hrad – Starý Sacz, údolie riek Poprad a Dunajec), a tak sa rozvíjalo ako trhové mesto. Aj keď prvá písomná zmienka o meste Stará Ľubovňa pochádza z roku 1292, predpokladáme, že počiatky mesta siahajú do začiatku 13. Storočia. Dejiny mesta výrazne ovplyvnila existencia hradu, ktorý bol nad mestom postavený okolo roku 1307. Vďaka privilégiam získaným roku 1364 od uhorského kráľa Ľudovíta I. Veľkého sa mesto stalo slobodným kráľovským mestom, vymanilo sa z moci hradu a získalo aj trhové práva. Aj to ovplyvnilo stavebný vývoj mesta v nasledujúcom období.

Do roku 1960 a od roku 1968 je sídlom okresu. Vybudoval sa tu priemysel (skrutkáreň, Vzorodev, tehelňa, mliekáreň, Tatranský podnik MH) a nové obytné štvrte.

Aj v 21 storočí vznikla v blízkosti centra mesta Stará Ľubovňa nová obytná zóna „Šibeničná hora.“  Svoju jedinečnosť prináša nielen v priorite mať svoje vlastné zázemie a bývanie na slnečných, rozľahlých pozemkoch, ale aj krásny pohľad na celú Starú Ľubovňu, ako aj na rozmanitú krásu Ľubovnianského hradu a Tatier. 

Šibeničná hora Vám ponúka 318 pozemkov o výmere od 190 m2 do 2599 m2 a plná občianská vybavenosť. V prvej a druhej etape sa vypredalo 193 pozemkov. V tretej etape Vám ponúkame 125 pozemkov. Pri voľbe územia sme vychádzali z požiadaviek súčasného človeka – mať nablízku mesto s jeho vybavenosťou a pracovnými možnosťami. Znakmi tohto projektu sú dostupnosť, nezávislosť a pokrokovosť. Šibeničná hora je projekt pre všetkých, ktorí myslia dopredu na svoj komfort, na budúcnosť svojich detí, ako aj na strávenie pekných chvíľ v dôchodkovom veku. 

Predaj pozemkov - +421 905 111 158 - Rastislav Troščák

Termíny začatia a dokončenia inžinierských sieti a prístupovej cesty

1. etapa

Stavba Dátum začatia Dátum ukončenia
Inžinierské siete máj 2017 december 2018
Prístupové cesty máj 2017 december 2018

2. etapa

Stavba Dátum začatia Dátum ukončenia
Inžinierské siete máj 2017 december 2018
Prístupové cesty máj 2017 december 2018

3. etapa

Stavba Dátum začatia Dátum ukončenia
Inžinierské siete 4. kvartál 2024 4. kvartál 2026
Prístupové cesty 4. kvartál 2024 4. kvartál 2026

Predpredaj

1. etapa

V prvej etape bude prebiehať predaj 93 pozemkov s označením od A01 po A93

2. etapa

V druhej etape bude prebiehať predaj 100 pozemkov s označením od B01 po B100

3. etapa

V tretej etape bude prebiehať predaj 125 pozemkov 
s označením od C01 po C125. 

Vyberte si pozemok

phone

Pre správne zobrazenie mapy pozemkov si otočte mobilné zariadenie na šírku.

Voľný
Rezervovaný
Predaný
1. a 2. etapa

Šibeničná hora - A48 - 686m2 Šibeničná hora - A45 - 688m2 Šibeničná hora - A44 - 700m2 Šibeničná hora - A26 - 700m2 Šibeničná hora - A49 - 702m2 Šibeničná hora - A37 - 800m2 Šibeničná hora - A38 - 845m2 Šibeničná hora - A39 - 907m2 Šibeničná hora - A35 - 812m2 Šibeničná hora - A36 - 1222m2 Šibeničná hora - A18 - 741m2 Šibeničná hora - A29 - 707m2 Šibeničná hora - A16 - 841m2 Šibeničná hora - A17 - 1054m2 Šibeničná hora - A72 - 1438m2 Šibeničná hora - A73 - 908m2 Šibeničná hora - A74 - 809m2 Šibeničná hora - A75 - 718m2 Šibeničná hora - A76 - 618m2 Šibeničná hora - A77 - 902m2 Šibeničná hora - A78 - 1297m2 Šibeničná hora - A01 - 823m2 Šibeničná hora - A03 - 838m2 Šibeničná hora - A05 - 708m2 Šibeničná hora - A86 - 661m2 Šibeničná hora - A02 - 991m2 Šibeničná hora - A88 - 617m2 Šibeničná hora - A90 - 629m2 Šibeničná hora - A60 - 1013m2 Šibeničná hora - A87 - 862m2 Šibeničná hora - A23 - 789m2 Šibeničná hora - A22 - 1042m2 Šibeničná hora - A61 - 958m2 Šibeničná hora - A84 - 1007m2 Šibeničná hora - A24 - 674m2 Šibeničná hora - B78 - 728m2 Šibeničná hora - A85 - 831m2 Šibeničná hora - B96 - 688m2 Šibeničná hora - B86 - 627m2 Šibeničná hora - B79 - 631m2 Šibeničná hora - B94 - 661m2 Šibeničná hora - B97 - 630m2 Šibeničná hora - B88 - 648m2 Šibeničná hora - B87 - 838m2 Šibeničná hora - B100 - 645m2 Šibeničná hora - A93 - 1274m2 Šibeničná hora - B90 - 645m2 Šibeničná hora - B36 - 461m2 Šibeničná hora - B59 - 1058m2 Šibeničná hora - B57 - 636m2 Šibeničná hora - B58 - 539m2 Šibeničná hora - B44 - 646m2 Šibeničná hora - B46 - 651m2 Šibeničná hora - B14 - 632m2 Šibeničná hora - B49 - 639m2 Šibeničná hora - B47 - 630m2 Šibeničná hora - B35 - 660m2 Šibeničná hora - B26 - 676m2 Šibeničná hora - B25 - 647m2 Šibeničná hora - B23 - 670m2 Šibeničná hora - B01 - 680m2 Šibeničná hora - B24 - 633m2 Šibeničná hora - A28 - 706m2 Šibeničná hora - A27 - 706m2 Šibeničná hora - B92 - 663m2 Šibeničná hora - A47 - 780m2 Šibeničná hora - A41 - 781m2 Šibeničná hora - A46 - 780m2 Šibeničná hora - A31 - 819m2 Šibeničná hora - A32 - 819m2 Šibeničná hora - A33 - 722m2 Šibeničná hora - A40 - 687m2 Šibeničná hora - A34 - 921m2 Šibeničná hora - A30 - 816m2 Šibeničná hora - A15 - 642m2 Šibeničná hora - A14 - 642m2 Šibeničná hora - A10 - 631m2 Šibeničná hora - A11 - 642m2 Šibeničná hora - A12 - 642m2 Šibeničná hora - A13 - 641m2 Šibeničná hora - A89 - 626m2 Šibeničná hora - A04 - 1001m2 Šibeničná hora - A06 - 645m2 Šibeničná hora - A07 - 642m2 Šibeničná hora - A08 - 643m2 Šibeničná hora - A09 - 642m2 Šibeničná hora - A53 - 725m2 Šibeničná hora - A52 - 724m2 Šibeničná hora - A51 - 724m2 Šibeničná hora - A50 - 724m2 Šibeničná hora - A91 - 700m2 Šibeničná hora - A58 - 669m2 Šibeničná hora - A57 - 724m2 Šibeničná hora - A56 - 724m2 Šibeničná hora - A54 - 724m2 Šibeničná hora - A55 - 724m2 Šibeničná hora - A62 - 964m2 Šibeničná hora - A59 - 863m2 Šibeničná hora - A66 - 727m2 Šibeničná hora - A65 - 727m2 Šibeničná hora - A64 - 728m2 Šibeničná hora - A63 - 672m2 Šibeničná hora - A68 - 727m2 Šibeničná hora - A67 - 727m2 Šibeničná hora - A69 - 728m2 Šibeničná hora - A70 - 726m2 Šibeničná hora - A71 - 727m2 Šibeničná hora - A92 - 726m2 Šibeničná hora - A20 - 802m2 Šibeničná hora - A21 - 1087m2 Šibeničná hora - A79 - 1444m2 Šibeničná hora - A80 - 1320m2 Šibeničná hora - A81 - 1342m2 Šibeničná hora - A82 - 1276m2 Šibeničná hora - A83 - 1016m2 Šibeničná hora - B50 - 1085m2 Šibeničná hora - B81 - 1415m2 Šibeničná hora - B80 - 635m2 Šibeničná hora - B84 - 605m2 Šibeničná hora - B83 - 628m2 Šibeničná hora - B82 - 644m2 Šibeničná hora - B89 - 670m2 Šibeničná hora - B99 - 635m2 Šibeničná hora - B95 - 630m2 Šibeničná hora - B98 - 582m2 Šibeničná hora - B85 - 583m2 Šibeničná hora - B62 - 726m2 Šibeničná hora - B63 - 726m2 Šibeničná hora - B64 - 735m2 Šibeničná hora - B93 - 664m2 Šibeničná hora - B91 - 677m2 Šibeničná hora - B67 - 727m2 Šibeničná hora - B68 - 727m2 Šibeničná hora - B69 - 715m2 Šibeničná hora - B60 - 683m2 Šibeničná hora - B61 - 726m2 Šibeničná hora - B65-66 - 1001m2 Šibeničná hora - B43 - 666m2 Šibeničná hora - B42 - 666m2 Šibeničná hora - B41 - 666m2 Šibeničná hora - B40 - 666m2 Šibeničná hora - B39 - 666m2 Šibeničná hora - B38 - 667m2 Šibeničná hora - B37 - 666m2 Šibeničná hora - B56 - 665m2 Šibeničná hora - B51 - 666m2 Šibeničná hora - B52 - 666m2 Šibeničná hora - B53 - 666m2 Šibeničná hora - B54 - 666m2 Šibeničná hora - B55 - 665m2 Šibeničná hora - B19 - 593m2 Šibeničná hora - B20 - 594m2 Šibeničná hora - B21 - 655m2 Šibeničná hora - B22 - 660m2 Šibeničná hora - B48 - 630m2 Šibeničná hora - B45 - 660m2 Šibeničná hora - B18 - 590m2 Šibeničná hora - B17 - 589m2 Šibeničná hora - B16 - 588m2 Šibeničná hora - B15 - 589m2 Šibeničná hora - B34 - 621m2 Šibeničná hora - B31 - 620m2 Šibeničná hora - B32 - 622m2 Šibeničná hora - B33 - 621m2 Šibeničná hora - B29 - 626m2 Šibeničná hora - B30 - 618m2 Šibeničná hora - B05 - 572m2 Šibeničná hora - B04 - 568m2 Šibeničná hora - B03 - 570m2 Šibeničná hora - B28 - 673m2 Šibeničná hora - B27 - 673m2 Šibeničná hora - B02 - 574m2 Šibeničná hora - B13 - 593m2 Šibeničná hora - B12 - 581m2 Šibeničná hora - B11 - 580m2 Šibeničná hora - B10 - 577m2 Šibeničná hora - B09 - 575m2 Šibeničná hora - B08 - 575m2 Šibeničná hora - B07 - 575m2 Šibeničná hora - B06 - 574m2 Šibeničná hora - A43 - 700m2 Šibeničná hora - A42 - 687m2 Šibeničná hora - Z19 - 837m2 Šibeničná hora - C01 - 629m2 Šibeničná hora - C02 - 889m2 Šibeničná hora - C03 - 852m2 Šibeničná hora - C04 - 897m2 Šibeničná hora - C05 - 882m2 Šibeničná hora - C06 - 886m2 Šibeničná hora - C07 - 876m2 Šibeničná hora - C08 - 866m2 Šibeničná hora - C09 - 860m2 Šibeničná hora - C10 - 860m2 Šibeničná hora - C11 - 861m2 Šibeničná hora - C12 - 930m2 Šibeničná hora - C13 - 681m2 Šibeničná hora - C14 - 784m2 Šibeničná hora - C15 - 785m2 Šibeničná hora - C16 - 779m2 Šibeničná hora - C17 - 768m2 Šibeničná hora - C18 - 756m2 Šibeničná hora - C19 - 744m2 Šibeničná hora - C20 - 732m2 Šibeničná hora - C21 - 721m2 Šibeničná hora - C22 - 741m2 Šibeničná hora - C23 - 646m2 Šibeničná hora - C24 - 649m2 Šibeničná hora - C25 - 727m2 Šibeničná hora - C26 - 745m2 Šibeničná hora - C27 - 762m2 Šibeničná hora - C28 - 779m2 Šibeničná hora - C29 - 797m2 Šibeničná hora - C30 - 814m2 Šibeničná hora - C31 - 832m2 Šibeničná hora - C32 - 849m2 Šibeničná hora - C33 - 866m2 Šibeničná hora - C34 - 2119m2 Šibeničná hora - C35 - 2291m2 Šibeničná hora - C80 - 659m2 Šibeničná hora - C81 - 659m2 Šibeničná hora - C36 - 715m2 Šibeničná hora - C78 - 659m2 Šibeničná hora - C79 - 659m2 Šibeničná hora - C37 - 715m2 Šibeničná hora - C76 - 660m2 Šibeničná hora - C77 - 659m2 Šibeničná hora - C38 - 715m2 Šibeničná hora - C74 - 662m2 Šibeničná hora - C75 - 660m2 Šibeničná hora - C39 - 715m2 Šibeničná hora - C72 - 665m2 Šibeničná hora - C73 - 666m2 Šibeničná hora - C40 - 715m2 Šibeničná hora - C70 - 662m2 Šibeničná hora - C71 - 662m2 Šibeničná hora - C41 - 715m2 Šibeničná hora - C68 - 702m2 Šibeničná hora - C69 - 668m2 Šibeničná hora - C42 - 715m2 Šibeničná hora - C65 - 702m2 Šibeničná hora - C66 - 702m2 Šibeničná hora - C67 - 702m2 Šibeničná hora - C43 - 715m2 Šibeničná hora - C44 - 718m2 Šibeničná hora - C45 - 711m2 Šibeničná hora - C46 - 1439m2 Šibeničná hora - C47 - 1793m2 Šibeničná hora - C48 - 1536m2 Šibeničná hora - C49 - 1405m2 Šibeničná hora - C50 - 711m2 Šibeničná hora - C51 - 717m2 Šibeničná hora - C52 - 714m2 Šibeničná hora - C53 - 715m2 Šibeničná hora - C54 - 715m2 Šibeničná hora - C55 - 715m2 Šibeničná hora - C56 - 715m2 Šibeničná hora - C57 - 715m2 Šibeničná hora - C58 - 715m2 Šibeničná hora - C59 - 715m2 Šibeničná hora - C60 - 2599m2 Šibeničná hora - C61 - 870m2 Šibeničná hora - C62 - 702m2 Šibeničná hora - C63 - 702m2 Šibeničná hora - C64 - 702m2 Šibeničná hora - C82 - 876m2 Šibeničná hora - C83 - 710m2 Šibeničná hora - C84 - 596m2 Šibeničná hora - C85 - 542m2 Šibeničná hora - C86 - 641m2 Šibeničná hora - C87 - 672m2 Šibeničná hora - C88 - 664m2 Šibeničná hora - C89 - 674m2 Šibeničná hora - C90 - 664m2 Šibeničná hora - C91 - 646m2 Šibeničná hora - C92 - 705m2 Šibeničná hora - C93 - 699m2 Šibeničná hora - C94 - 651m2 Šibeničná hora - C95 - 669m2 Šibeničná hora - C96 - 656m2 Šibeničná hora - C97 - 673m2 Šibeničná hora - C98 - 644m2 Šibeničná hora - C99 - 680m2 Šibeničná hora - C100 - 607m2 Šibeničná hora - C101 - 608m2 Šibeničná hora - C102 - 587m2 Šibeničná hora - C103 - 589m2 Šibeničná hora - C104 - 584m2 Šibeničná hora - C105 - 642m2 Šibeničná hora - C106 - 590m2 Šibeničná hora - C107 - 573m2 Šibeničná hora - C108 - 573m2 Šibeničná hora - C109 - 573m2 Šibeničná hora - C110 - 574m2 Šibeničná hora - C111 - 480m2 Šibeničná hora - C112 - 363m2 Šibeničná hora - C113 - 256m2 Šibeničná hora - C114 - 264m2 Šibeničná hora - C115 - 272m2 Šibeničná hora - C116 - 278m2 Šibeničná hora - C117 - 285m2 Šibeničná hora - C118 - 291m2 Šibeničná hora - C119 - 293m2 Šibeničná hora - C120 - 253m2 Šibeničná hora - C121 - 246m2 Šibeničná hora - C122 - 219m2 Šibeničná hora - C123 - 190m2 Šibeničná hora - C124 - 291m2 Šibeničná hora - C125 - 383m2

Informácie pre kupujúcich

Vytýčenie hraníc pozemkov V CENE POZEMKU

Pri kúpe pozemku a jeho preberaní, investor cez hlavného geodeta stavby bezplatne zabezpečuje:

Financovanie

Pri rezervácii pozemku sa skladá záloha  a po zrealizovaní  inžinierskych sietí a prístupovej komunikácie v obytnej zóne „Šibeničná hora“ sa doplatí zvyšná časť.  Pozemok môžete splatiť  z vlastných zdrojov alebo pomocou hypotéky. S vybavovaním hypotéky Vám rád pomôže finančný poradca:

Fotogaléria

Kontaktujte nás

Predajca:
BENARD GROUP, s.r.o.
Obchodná 1961/5
06401 Stará Ľubovňa

+421 905 111 158 - Rastislav Troščák

Hlavný geodet stavby:
+421 903 640 538 - Ing. Martin Saloň
salon@geodet.top
www.georealing.sk

Hypotekárny špecialista
+421 907 211 103 - Ing. Zuzana Troščáková

E-mail:
info@sibenicnahora.sk

Sociálne siete:
Sledujte nás na Facebooku

© 2024 benard.sk | Všetky práva vyhradené. | Nastavenie cookies